Årsregnskapet for 2018 viste et mindreforbruk på 77 millioner kroner, og fylkesrådet ønsker å bruke overskuddet på en rekke tiltak i fylket.

Blant annet er fem millioner satt av til aktivitetsanlegg ved de videregående skolene.

– Dette er en pott som igjen kan utløse tippemidler og bidra til å kunne legge til rette for mer fysisk og sosial aktivitet. For oss er det viktig å skape gode og inkluderende skolemiljø for våre elever. Vi vet at gode uteområder bidrar til både økt trivsel, motivasjon og læringsevne – og når målet er å ha landets beste videregående skole er dette et positivt tiltak som vil bidra til det, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

I tillegg til de fem millionene til uteanleggene er det foreslått å bruke 10 millioner for å fortsette satsingen på bioøkonomi, 15 millioner til å styrke vedlikeholdet på fylkesvegene, 9 millioner til kjeveortoped på Tynset, samt midler til både Skogfinsk museum og et forfatterprosjekt i regi av Anno museum.

I tillegg settes det av 15 millioner til budsjettøkningen for sammenslåingen med Oppland.