Fem uker på hjemmekontor gjorde at Swix (1) måtte bli med Ingrid (27) på jobb

Revisjonsfirmaet EY i Elverum har en kollega som er noe mer pelskledd enn de øvrige.