Selv om epidemien har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene, skriver FHI i sin ukerapport.

– Det vil fortsatt være en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær, skriver de.

FHI ber kommunene om å fortsatt følge situasjonen og være årvåkne for forverring av epidemien og for utbrudd i helseinstitusjoner.

Det er så langt rapportert om 373 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 11, en nedgang på 29 prosent fra 524 i uke 10.

I uke 11 var antall nye pasienter innlagt per 100.000 personer høyest i aldersgruppene 85 og eldre og 75–84 år, men trenden var nedadgående. Blant øvrige aldersgrupper var trenden relativt stabil eller nedadgående.

24 pasienter ble innlagt på intensivavdeling i uke 11, ned fra 37 uken før.

Influensaviruset er i utbrudd i Norge nå. Antall smittede er svært lavt for årstiden, men økningen fra de siste ukene fortsetter, og det er en kraftig oppgang fra 2,3 prosent til 5,8 prosent i forrige uke.