FHI med ny risikovurdering – ber befolkningen forberede seg

Av

For å unngå nasjonal smittespredning anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at dagens tiltak i hovedsak videreføres, særlig for å unngå massesmittehendelser.