– Nkom mener tydeligvis at Sørskogbygda, Hernes og Heradsbygd ligger for sentralt til å få statlige tilskuddsmidler. Jeg har større tro på uttelling denne gang, sier Heidi Nordermoen.

Nå søker kommunen om tilskudd til Bergeberget, Styggberget, Kynnberget, resten av Sørskogbygda og Jømna.

– Vi må ta det etappevis, vi har ikke penger til mer, sier Nordermoen.

Elverum kommune har så langt brukt rundt 10 millioner kroner til bredbånd på bygdene. I sentrum var bredbåndsutbyggingen rent kommersiell, og Lyse og Eidsiva sloss om kundene.

Eidsiva er fortsatt med for å bygge fiber videre ut til mer grisgrendte strøk. Lyse har ikke meldt interesse for utbygging i noen av bygdene da prosjektene ble lagt ut på anbud.

Jubler for bredbånd neste år: – Håpløst å drive gård uten god nettilgang

– Vi må huske på at det å knytte Norge sammen digitalt er den største utbyggingen av infrastruktur siden begynnelsen på 1900-tallet. Så lenge det er bestemt at utbyggingen skal skje kommersielt, må det tas etappevis, sier direktør levering Eidsiva Bredbånd, Tom Caspersen.

– Vi håper folk kan være tålmodige. Vi greier ikke sørge for fiber til alle på en gang, men Eidsiva er innstilt på å være en langsiktig og stødig aktør som vil bidra til at alle husstander i vårt område får høyhastighets bredbånd.

– I dag er bredbånd en like viktig del av infrastrukturen som vann. Vi kan ikke gi oss før alle har godt bredbånd, sier Nordermoen.

Her er områdene som det søkes Nkom-midler for: