– Det er veldig viktig å få anerkjennelse for at vi er en del av Finnskogen. Å få kulturprisen er en stor ære, som jeg føler en stor stolthet over, sier Inger Karin Halberg, leder i Søre Osen historielag.

Sammen med Odd Mandfloen i Søre Trysil historielag og Gunilla Tangen i Tørberget historielag mottok hun prisen av ordfører Erik Sletten – selv av skogfinneslekt.

På kommunestyremøtet i rådhuset tirsdag mottok de tre historielagslederne diplomer, blomster og 10.000 kroner hver.

I tillegg til anerkjennelsen, altså.

– Dette betyr også mye for samarbeidet mellom historielagene. Vi har jobbet mye hver for oss, men også mye sammen – spesielt i forhold til finneinnvandringen. Vi føler at vi har gjort en god jobb, og nådd vidt, ikke bare når det gjelder skogfinnehistorien i Trysil kommune, men også utenfor, sier Halberg.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Lokalhistorie er utrolig viktig. Rundt omkring i grendene i Trysil er det flere historielag som alle legger ned mye arbeid for å dokumentere og ivareta det som har skjedd i fjern eller nær fortid. De første finneinnvandringene i Trysil skjedde for cirka 350 år siden. I dag vet vi mye om skogfinnene, både om språk, kultur, historie, innvandringen og symbolikk. Mye av denne kunnskapen er samlet, systematisert, dokumentert, publisert og formidlet på flere måter. Det er et viktig arbeid som er gjort, og det beriker Trysil og de andre områdene på Finnskogen.»

«Skogfinner er anerkjent som en av seks offisielle norske minoriteter. I dag arbeides det med å få Finnskogen på Unescos verdensarvliste. Tørberget historielag, Søre Trysil historielag og Søre Osen historielag har arbeidet mye med å løfte fram lokalhistorien til sine grender. I de senere årene har de også fokusert på finneinnvandringen,» heter det videre.

Arbeidet med å få Finnskogen inn på Unescos verdensarvliste har pågått siden 2014.