Egge har overtatt etter Mona Pedersen, som ga seg etter fjorårets festival.

– Det er en stor ære å få jobbe med Movies on War, siden festivalen er så unik også i et internasjonalt perspektiv, sier Egge, som ønsker å satse på og engasjere et yngre publikum.

Sette film i sammenheng

– Jeg synes det er spesielt viktig å få satt filmopplevelser i sammenheng, særlig for et yngre publikum, som blir bombardert med levende bilder døgnet rundt uten at noen stiller kritiske spørsmål eller debatterer innhold. Movies on War er en festival som ønsker å gjøre nettopp det, og samtidig gjøre noe spesielt rundt hver enkelt film, gjennom foredrag og møter mellom filmskapere og publikum, uttaler han.

Cyberkrig tema i år

– I år vil vi blant annet se på cyberkrig, et tema som er svært dagsaktuelt og som skaper sterkt engasjement. I den forbindelse kommer den verdenskjente finske gravejournalisten Jessikka Aro til Elverum for å snakke om russiske løgnfabrikker sammen med filmskaper Jakob Gottschau. Det blir norgespremieren på Gottschaus film «Løgnfabrikken». Gottschau, som har reist verden rundt for å snakke om farene og utfordringene ved sosiale medier, skal også innlede til den knallsterke dokumentaren «The Cleaners», en film om dem som jobber med sensur hos Facebook, hvilken psykisk påkjenning det medfører, samt hvor store konsekvenser deres arbeid kan få for verdensfreden. Vi vil selvsagt også se på krigen som aldri tar slutt: 2. verdenskrig. Her vil vi få gjester av filmskapere og tidsvitner, sier Egge.

Har ledet andre filmfestivaler

Egge har en mastergrad i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere jobbet som festivalsjef for Studentfilmfestivalen på Lillehammer, vært produsent for Amandus – Lillehammer internasjonale studentfilmfestival, samt koordinert New Nordic Films under Haugesund internasjonale filmfestival. Han har sittet i en rekke internasjonale festivaljuryer og han har også arbeidet i Norsk Filmklubbforbund, der han nå sitter i styret.