– Vi ønsker å løfte fram vår skogfinske matkultur og satse på nyutvikling av matressursene på Finnskogen. Spesielt blir det viktig med de som kan være potensielle tilbydere av mat, opplevelser, overnatting og mye mer, sier prosjektleder for "Finnskogmat - for bolyst og grønn turisme", Merete Furuberg.

Har troen

Det er Finnskogen Natur og kulturpark som står bak framstøtet. Første skrittet på å få med flere, er et stort informasjonsmøte ved Vermundsjøen onsdag til uka.

– Intensjonen er ikke at dette skal bli så stort og omfatennede i første omgang, men at det skal komme litt i gang. Vi har et mål om at det vi får til skal være slik at det blir noe deltakerne vil huske. Det lokale landbrukskontoret skal også være en sentral drivkraft i dette, sier Merete Furuberg, prosjektleder, og leder for landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Anne Kristine Rossebø.

Det legges opp til informasjonsmøter i alle kommuner som har sin finnskog. Og det er det lokale landbrukskontoret som blir sentralt for å få møtene gjennomført.

– Vi har en berettiget håp og god tro på at det skal gå an å få ganske mye ut av en slik satsing med lokalmaten som det sentrale. Og at det kan føre til såvel bolyst som grønn turisme, sier Furuberg og Rossebø.

Potensielle produsenter

Det er altså potensielle produsenter av lokalmat man er på jakt etter, samt overnattingsmuligheter som gjør at det blir interessant og spennende for flere enn i dag å oppleve grønn turisme på Finnskogen.

For eksempel er det innenfor Finnskogens grenser i Åsnes mange bønder som produserer mye, men veldig lite av det blir til lokalmat på nettopp Finnskogen.

De som skal i aksjon på informasjonsmøte er Ingrid Folkvord Mehl, lokalpolitiker og medlem i styret for Finnskogen Natur og kulturpark (FNK).

Daglig leder Irèn Carlström i FNK skal orientere om organisasjonen. Bo Hansson fra Tørberget historielag skal snakke om skogfinnene, Merete Furuberg om Finnskogmat.

– Veldig spennende blir det å høre hvordan en ung i Solør mener at man bør utvikle Finnskogen. Anders Bredalen Foss fra Våler skal snakke om det, forteller Furuberg og Røssebø.

Det blir også en orientering om hvordan Anette Skogsäng i Lkevatnet har utviklet "Den lille gården på Finnskogen".

– Vi håper også at noen av deltakerne på møtet vil signalisere at de ønsker å være med videre på dette, sier Merete Furuberg og Anne Kristine Rossebø.