Ifølge Trygg Trafikk døde sju personer i desembertrafikken.

Tallet på døde totalt i 2021 var seks færre enn i 2020, som den gangen også var året med færrest omkomne.

– Nedgangen i omkomne i trafikken som vi har sett over tid her i Norge, viser at det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet fungerer, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Har ingen å miste

Oppsummeringen for 2021 gir grunn til optimisme, mener Statens vegvesen.

– Men vi har ingen å miste og skal fortsatt jobbe knallhardt for å redusere omfanget av alvorlige trafikkulykker, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det er første gang i moderne tid at under 90 personer har omkommet på norske veier, påpeker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Vi kan likevel ikke være fornøyd. Vi skal fortsette satsingen og holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier han i en pressemelding.

Klart flest menn

Av dem som omkom på norske veier i 2021, var 69 menn og 18 kvinner, ifølge Trygg Trafikk. Det betyr at 80 prosent av de døde var menn.

– Det ser ut som at det fortsatt er godt voksne menn som har størst behov for å endre atferden sin i trafikken, slår seniorrådgiver Johansen fast.

Statens vegvesen trekker fram at aldersgruppa 45 til 54 år har hatt en nedgang i antall ulykker med omkomne. Det var i fjor 14 mot 21 i 2020. Ingen andre aldersgrupper har hatt en lignende nedgang.

Åtte fotgjengere døde

I året som gikk, mistet åtte fotgjengere mistet livet, ifølge Trygg Trafikks tall. Aldri før har tallet vært så lavt. De siste ti årene har i gjennomsnitt 15 fotgjengere omkommet i trafikken årlig.

– Bilistene er pålagt et tydelig ansvar for å unngå disse ulykkene. Dette krever full oppmerksomhet og lav nok fart der fotgjengere og syklister krysser veien. Samtidig må fotgjengerne ta hensyn til at mørke, regn og saltede veier gjør det vanskelig å oppdage de som krysser veien. Derfor må de også ta ansvar for sin egen sikkerhet, sier Johansen.

Trygg Trafikk er samtidig bekymret over at det ikke har vært en tilsvarende nedgang i antall hardt skadde i trafikken.

– Mange av disse skadene gir varige helseplager for de som rammes. I tillegg vet vi at det er et stort antall skader som ikke fanges opp av ulykkesstatistikken, sier seniorrådgiver Johansen.

Mørketall for en del ulykker

Vegvesenet påpeker at det er store mørketall når det gjelder hardt skadde.

– Veldig mange av de omfattende skadene på sykkel, til fots eller på elsparkesykkel rapporteres ikke til politiet. Derfor blir de ikke en del av den offisielle skadestatistikken. Vi arbeider nå med å få en bedre oversikt over disse ulykkene for å kunne velge bedre løsninger og sørge for at det blir enda tryggere å ferdes langs veiene, sier veidirektør Hovland.

De foreløpige tallene viser at Viken, Vestland, Agder, Rogaland, Trøndelag og Troms og Finnmark har hatt en økning i tallet på døde i trafikken, mens det har vært nedgang i Innlandet, Oslo, Nordland og Vestfold og Telemark og Innlandet. I Møre og Romsdal var tallet uendret.