Onsdag 22. februar skal det legges ut rogn på fire lokaliteter i Trysil.

To i Trysilelva, i området rundt Plassen – og to i Varåa.

Rogna skal plasseres i spesialkonstruerte klekkekasser under isen. Og dette er en ny, men god måte og gjøre det på, i følge  Håkon B. Sundet på miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.

– Vi gjør det slik, fordi den tradisjonelle metoden med å sette ut smolt, har vist seg å være mindre effektiv. Vi får mer levedyktig fisk av å la den utvikle seg fra rogn, mot det at den starter livet i et anlegg,sier han.

Dette er det første steg i oppbyggingen av en lakseproduksjon på norsk side, og er en viktig del av prosjektet ”Vänerlaksens frie gang”.

– Vi setter ut rognen nå, og håper da at de klekker i riktig tid til våren, sier han.

– Med andre ord blir det laks i Trysilelva fra våren?

– Ja, det er noen år siden sist. Slik yngel har relativt høy dødelighet, men det vil bli noen fisk, og dette er en god start i oppbyggingen av en laksestamme på norsk side, sier han.