Ny søppelordning i Stor-Elvdal til høsten

NY ORDNING: Fra 1. september kommer FIAS med ny søppelordning. Den medfører blant annet som bildet viser, at to husstander ender opp med åtte dunker. Men det er mulig å lage et nabosamarbeid.

NY ORDNING: Fra 1. september kommer FIAS med ny søppelordning. Den medfører blant annet som bildet viser, at to husstander ender opp med åtte dunker. Men det er mulig å lage et nabosamarbeid. Foto:

Fra 1. september erstattes søppelsekken av dunker for alle FIAS sine abonnenter. I Stor-Elvdal tar i tillegg FIAS over innkjøringa av søppel.

DEL

Hanne Maageng Olsen, kommunikasjonssjef i Fjellregionen interkommunale avfallsselskap (FIAS), sier det er flere grunner til at det nå blir en ny søppelordning for private abonnenter.

– Vi jobber for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet. Avfall er ikke søppel som bare kastes, men materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes.

– For våre ansatte er det også regler i forhold til HMS (hese, miljø og sikkerhet) som skal ivaretas. Med disse grepene gjør vi det, hevder Maageng Olsen.

I tillegg mener hun det vil bli en bedre ordning for abonnenten med dunker å forholde seg til.

Slik blir ordningen

FIAS tilbyr i dag to typer abonnement, mini og standard. Hvis du ikke ber om noe annet, vil du få utlevert de dunkene som hører til det abonnementet du har i dag:

Standardabonnement:
Restavfall: 240 liter
Matavfall: 140 liter
Papp og papir: 140 liter
Glass- og metallemballasje: 140 liter

Miniabonnement:
Restavfall: 140 liter
Matavfall: 140 liter
Papp og papir: 140 liter
Glass- og metallemballasje: 140 liter

I tillegg skal alle bruke en gjennomsiktig sekk for plastemballasje.

Slik er tømmeintervallene:
Matavfall: Hver 14. dag
Restavfall: Hver 4. uke
Papp og papir: Hver 4. uke
Plastemballasje (i sekk): Hver 4. uke
Glass- og metallemballasje: Hver 12. uke

Fram til den nye ordningen trer i kraft, 1. september, skal alle bruke de utkjørte sekkene og sortere søppel som før. Tømmeplanen følges også.

Selv om de nye dunkene kjøres ut fra 1. mai, så er oppfordringen fra FIAS at sekkene brukes til ny ordning trer i kraft.

– I god tid før den 1. september vil også ny tømmeplan foreligge. For det blir forandringer på tømmedager, opplyser kommunikasjonssjef i FIAS, Hanne Maageng Olsen.

Tar over innkjøringen i Stor-Elvdal

Slik det har vært i Stor-Elvdal så har kommunen selv stått for innkjøringen av søppel. Dette blir det også slutt på, FIAS tar over.

– Ja, vi er enige om at FIAS også tar seg av innkjøringa. Det betyr at de to ansatte i kommunen som har hentet inn søppel vil få tilbud om å bytte arbeidsgiver, fra kommunen til FIAS, forteller enhetsleder kommunalteknisk drift Ruth Marie Nymark.

Oppfordrer til naboprat

Når den nye ordningen er i gang er det et krav fra FIAS for å tømme dunkene og hente sekkene at de ikke står lenger unna veg enn tre meter.

I tillegg kommer FIAS med en oppfordring til folk som bor så tett at det kan bli utfordringer med mange dunker.

– Ta en prat med naboen, kanskje en kan gå sammen om dunker? Vi har alternative løsninger til dunkstørrelse, foreslår Hanne Maageng Olsen.

Blir en moderat prisøkning

Men skal en ny ordning også være økonomisk i balanse, er en avhengig av en viss prisøkning. Det forteller daglig leder i FIAS, Jan Otto Saur.

– Slik det ser ut nå vil det fram til og med 2021 bli en økning på totalt 400 kroner, sier daglig leder. Det tilsvarer etter hans utgreiing totalt rundt 8 prosent.

Når det gjelder de som tidligere har betalt 200 kroner årlig for å leie dunker, så forsvinner dette gebyret. Det kommer heller ikke noe direkte prispåslag i avgifta for dunkene som FIAS starter å kjøre ut i starten av mai.

Dette er FIAS

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Hedmark. Selskapet ble stiftet i 1996, og ble 31. mars 2002 omdannet til et kommunalt eid aksjeselskap. Det er per dato 50 ansatte i

Artikkeltags