Med ny regjering kan man forvente en litt annen kurs på enkelte områder i norsk politikk. Særlig gjelder det kanskje samferdsel, der Fremskrittspartiet tydelig har etterlatt et avtrykk før de trakk seg ut av regjeringen i januar. Nå er det Knut Arild Hareide (KrF) som styrer departementet.

Han har allerede varslet en ny retning i spørsmålet om strekningsmålinger. I Granavolden-plattformen står det tydelig at regjeringen skal begrense bruke av gjennomsnittsmåling.

På riksveg 3 over Kvikne står fotoboksene klare, men i fjor ble prosessen stoppet på bestilling fra Jon Georg Dale (Frp). KrFs lokalparti i Tynset jobber nå med at hettene som dekker fotoboksene skal av. Etter Hareides uttalelser tyder ting på at de får viljen sin. Det betyr at han går løs på ett av mange avtrykk som Frp har etterlatt seg i regjeringsplattformen.

Faktum er at strekningsmålinger er et svært effektivt middel mot dødsulykker og alvorlige ulykker på norske veger. Fagmyndighetene er også tydelige på at fartsmålinger er et effektivt verktøy. Dessuten er det veldig mye rimeligere enn mange andre tiltak. Frp har argumentert med at det må bygges bedre veger, men inntil det skjer, må man gjøre det så sikkert så mulig å ferdes på vegene.

Frp mener heller trafikken kan gjøres tryggere ved å bygge bedre veier, flere firefelts motorveier og langsgående striper – rumlefelt – som gir et signal til fører når kjøretøyet tangerer eller kjører over linjen.

Hvis Fremskrittspartiet frykter at strekningsmålingene skal bli en sovepute for ikke å bygge ut veger i Norge, bør de jo komme seg inn i regjeringen igjen der de kan ha hånda på rattet sjøl.