Gå til sidens hovedinnhold

Fjernet vegetasjon for å gi bedre sikt og sikkerhet

Langs Trysilvegen gjennom Jordet har vegeier Innlandet fylke tatt grep om sikkerheten.

Innlandet fylke har gjennom sin lokale driftsentreprenør fjernet vegetasjon for å utbedre sikten, og med det forbedret trafikksikkerheten på fylkesveg 26 ved Jordet i Trysil.

Det skriver Innlandet fylke ved fagkoordinator for trafikksikkerhet, Arne Skybak i en pressemelding.

– God sikt langs vegen, og i sideterrenget, er grunnleggende viktig for at bilførerne skal kunne avpasse farten etter forholdene. Dessuten kan bilførere kan se eventuelle hindringer bedre, og dermed kunne tilpasse sin kjøring til øvrige trafikanter. Det å fjerne vegetasjon som hindrer sikten, er derfor gode trafikksikkerhetstiltak, sier Skybak.

Det er på utsiden av fylkesvegen, ved krysset mellom fv26, Trysilvegen, og fv215 Slettåsvegen, fjernet vegetasjon ut mot elva Elta.

Ved Jordet bru, er det langs Trysilvegen fjernet vegetasjon ut mot Trysilelva, i innerkurven. Dette forbedrer sikten langs fv26, i tillegg til at det utbedrer siktforholdene for avkjørselen mot Myrvollvegen, hvor samfunnshus og idrettsbaner ligger.

Kommentarer til denne saken