Flere butikker opplever at de må si fra til kunder om smittevern: Robert har funnet en midlertidig løsning