Kollektivtilbudet i Innlandet er redusert til et minimum på flere av påskedagene. Verken på skjærtorsdag, langfredag eller 1. påskedag kjører Innlandstrafikk busser i gamle Hedmark. Kun noen utvalgte ruter i gamle Oppland går på disse dagene.

Påskeaften er det lørdagsruter over hele fylket, mens det 2. påskedag er søndagsruter.

Kun nødvendige reiser

Samtidig som kollektivtilbudet er redusert i påsken, blir folk oppfordret til ikke å reise, og hvis de reiser, vise aktsomhet på grunn av koronapandemien:

  • Ikke reis hvis du ikke må.
  • Ikke reis hvis du er syk.
  • Hold avstand – vis hensyn særlig ved på- og avstigning.
  • Bruk munnbind når du ikke kan holde to meters avstand.
  • Unngå kontakt ansikt til ansikt – sitt skulder ved skulder.
  • Sørg for god hostehygiene.

Færre passasjerer

Nettopp koronapandemien førte til at 2020 ble et elendig år for Innlandstrafikk. Selskapet hadde i 2020 vel 4,4 millioner ordinære reisende, noe som var en nedgang på litt over 2,2 millioner reisende sammenlignet med 2019.

– Vi fikk en god start i januar og februar i 2020 med mange passasjerer på bussene, og det så ut til at året ville få en positiv passasjerutvikling. I mars kom koronaen, og det endret mye. Landet ble stengt ned, mange ble sendt på hjemmekontor, og regjeringen oppfordret til å unngå kollektivreiser. Det førte til at antall passasjerer sank mye, opplyser Lars Baukhol, seksjonssjef for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune.