Flere elever opplever mobbing: – En utvikling vi ikke hadde sett for oss skulle komme

Antallet elever i Løten som opplever mobbing har økt det siste året, og særlig guttene sliter med de skolefaglige resultatene.