Det markerer starten på Spordrifts mest hektiske sesong, nemlig sommersesongen.

Hele 15 mann fra tre forskjellige jernbanefag, flere maskinførere, sveisere, samt praksiskandidater og lærlinger sto i helga på for fornyelse av skinnegangen på Rørosbanen.

Det skriver produksjonsleder Janet Svestad Trønnes i en melding.

Alle fagfolkene tilhører Spordrift, som er den delen av Bane Nor som ble skilt ut for å drive drift, vedlikehold og fornyelse i konkurranse med andre private entreprenører.

I helga er dette blitt gjort:

  • På Hanestad ble det skiftet 52 sviller i en sporveksel. Ny ballast ble tilført og pakket, slik at sporet kunne meldes klart for tog slik som planlagt søndag formiddag. Dette var helgas største arbeid.
  • På Elverum stasjon ble det byttet et sporkryss i enden av stasjonen der Solørbanen kommer inn. Samtidig ble det satt inn ny drivmaskin i tilstøtende sporveksel. Også her gikk arbeidet helt uten problemer.

Allerede mandag fortsetter arbeidet med skinnebytte på Hanestad stasjon, og uka etter er det Atna stasjon som skal utstyres med nye skinner. På Hanestad skal arbeidet foregå på dagtid, mens det på Atna, som er en fast kryssingsstasjon for persontogene, skal foregå på nattetid.

Videre i sommer skal Spordrift sanere sporvekslene ved NKL sidespor, sidesporet til Treimpregneringa mellom Løten og Hamar, samt en veksel nærmere Hamar.

Alle disse saneringene er et ledd i at banen skal utstyres med det nye elektronisk sikringsanlegget ERTMS fra 2023. Sidesporene er ikke lengre i bruk.

– Det blir også et større arbeid på Kirkestua planovergang på Koppang i september, samt mange flere større og mindre oppgaver sommeren igjennom, forteller Helle Jeanette Simonsen, driftsleder ved Spordrift Hamar – Koppang – Tynset.

Og en liten funfact: den korrekte sporvidden er 1435 centimeter også etter svillebyttet.