Det opplyser politiet torsdag ettermiddag.

Det er to gater som blir stengt.

  • Grønnegata stenges mellom Vangsvegen og Sverres gate.
  • Håkons gate stenges mellom Grønnegata og Østre gate.

Samtlige som vil bli oppholde seg på Østre torg i forbindelse med markeringen vil bli visitert av politiet.

Det vil bli satt opp gjerde mellom Sians deltakere i markeringen og øvrige fremmøtte.

– Det er politiets rolle å legge til rette for den grunnlovfestede ytringsfriheten, så lenge ytringene og markeringen er innenfor norsk lov. Politiet skal ivareta sikkerheten til alle involverte og de som er tilstede. Skulle det bli fremsatt hatefulle ytringer vil det bli opprettet straffesaker i ettertid. Politiet har ikke anledning til å drive forhåndssensur, sier stabsjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringen, og det vil være både uniformert og sivilt politi i området, opplyser han videre.

– Hvis noen har med seg gjenstander som kan kastes eller på annen måte kan skape fare for liv og helse, må man regne med å bli fratatt disse. Politiet vil heller ikke tillate lydanlegg eller andre innretninger som med ren støy kan overdøve Sian, men plakater og instrumenter tillates, fortsetter stabsjefen.

Politiet skal i tillegg ivareta allminnelig ro, orden og sikkerhet.

– Vi håper og anbefaler at alle som møter opp bidrar til at vi får en fredelig og ikke-voldelig markering. Vi oppfordrer foreldre til å være sammen med mindreårige hvis de skal være i området rundt Østre torg i forbindelse med markeringen, sier Teigen.