Gå til sidens hovedinnhold

Flere gaupefamilier i Skandinavia

Det er i vinter anslått at det var 280 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige, som er en oppgang på 24 familiegrupper fra forrige vinter. Oppgangen har funnet sted i Sverige.

Det viser en ny rapport som Rovdata og Viltskadecenter har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket. Informasjonen om denne er sendt ut som en pressemelding.

Norge og Sverige har felles metoder for overvåking av gaupe, og hovedfokus er å registrere antall familiegrupper av gaupe.

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er delt mellom land eller rovviltregioner.

Økning i Sverige

I Norge var det i vinter omtrent like mange familiegrupper av gaupe som på samme tid i fjor (lenke til nyhetssak: Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge) I Sverige har det derimot vært en økning fra 189,5 til 213 familiegrupper i vinter.

– Økningen i Sverige betyr at den skandinaviske bestanden øker fra 256 til 280 familiegrupper av gaupe, hvorav 67 i Norge og 213 i Sverige, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

1639 skandinaviske gauper

Ut fra antall påviste familiegrupper beregnes det hvor mange gauper som er i den skandinaviske bestanden. I Norge var det cirka 395 gauper før kvotejakta starta i vinter, mens det i Sverige var 1244 gauper.

– Det tilsvarer en bestand i Skandinavia på 1639 gauper, forklarer Kindberg.

Anvender avstandsregler

Mange aktører bidrar med observasjoner av gauper i registreringsperioden fra 1. oktober til utgangen av februar måned. I Norge har Norges Jeger- og Fiskerforbund for eksempel et særskilt oppdrag i å lete etter familiegrupper av gaupe.

Innmeldte observasjoner av spor, flere gauper i lag, viltkamerabilder og påviste døde unger følges opp i felt av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige. Ut fra antall observasjoner som vurderes som dokumentert eller antatt sikre, beregner Rovdata og Viltskadecenter hvor mange familiegrupper det er i Skandinavia ved hjelp av såkalte avstandsregler.

– Avstandsreglene er basert på kunnskap om hvor langt gauper forflytter seg og størrelser på leveområder fra radiomerkede gauper i Skandinavia. SNO har også mulighet for å særskille observasjoner i felt dersom de mistenker at det er flere familiegrupper på et lite område, og dette må da dokumenteres skikkelig, avslutter Kindberg.

Les hele rapporten her: Frank, J. & Tovmo, M. 2021. Inventering av lodjur 2021. Bestandsovervåking av gaupe i 2021. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Nr 2-2021.

Kommentarer til denne saken