Høyres fylkestingsrepresentant Gjertrud Nordal (H) er bekymret for årets avgangselever ved Innlandets videregående skoler. Hun lurer på om elevene er godt nok forberedt på det som venter dem etter sommerferien.

Elvene har to år med koronarestriksjoner bak seg med mye hjemmeskole og fri fra både eksamen og fraværsgrenser.

I tillegg bekymrer høyrerepresentanten seg over at årets avgangselever, oppe i alt, har vært gjennom en ukontrollert russetid.

Ansvaret ligger hos skoleeieren som i dette tilfellet er Innlandet fylkeskommune. Nå ønsker Nordal svar og varsler spørsmål om saken når fylkespolitikerne samles til fylkesting til uka.

Det er den siste tidas oppslag om skyhøyt fravær i den videregående skole som Nordal mener rimer dårlig med forutsetningene som lå til grunn for å avlyse vårens eksamen. Nemlig at tida skulle benyttes til å tette elevenes kunnskapshull.

Nå vil hun vite hvilke konkrete tiltak som er gjort for å forhindre frafall ved Innlandets videregående skoler i vår.

I kjent Høyre-stil blir fraværsgrenser og eksamen frontet som de viktigste metodene å benytte for å tilegne seg kunnskap. Det er langt fra alle enige om.

Snarere tvert imot.

Det går fint an å hevde at pandemien har tvunget fram ideer og ordninger i skolen som er mer effektive og mer tilpasset omgivelsene enn de tradisjonelle.

Elevenes kritiske tenkning og refleksjon skal være en viktig del av hva elevene skal lære

Ideene og tankene kom lenge før pandemien. Fagfornyelsen er blitt navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye lærerplaner i Kunnskapsløftet, skolereformen som trådte i kraft for to år siden.

Innholdet i fagene skal fornyes, elevenes kritiske tenkning og refleksjon skal være en viktig del av hva elevene skal lære. Videre skal praktiske og etiske fag styrkes.

Et av målene med den framtidige skolen er mer kreativitet og at elevene skal lære på nye måter.

Mappevurdering i stedet for eksamen og andre læringsarenaer og inndelinger enn lærer og klasse i et klasserom, kan vise seg mer effektivt.