Innlandet består av 46 kommuner. 38 av dem har avgitt høringssvar i saken vedrørende en eventuell oppsplitting av Innlandet fylkeskommune.

Av de 38 kommunene er det 21 kommuner som støtter en videreføring av Innlandet. Blant disse kommunene er nesten alle de største byene: Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Innlandets mest folkerike kommune, Ringsaker med snaut 35.000 innbyggere, støtter også videreføringen av Innlandet.

Det er åtte kommuner, blant dem Våler, Tynset og Tolga, som anbefaler at Innlandet deles opp i Hedmark og Oppland igjen.

Sju kommuner (Åmot, Rendalen, Kongsvinger, Etnedal, Gran, Nordre Land og Vestre Slidre) mener at resultatet av den pågående rådgivende folkeavstemningen må legges til grunn, mens to kommuner (Os og Nord-Odal) ikke har noen innspill.

Disse vil videreføre

Kommunene som ønsker å videreføre Innlandet fylkeskommune er:

 • Elverum
 • Trysil
 • Stor-Elvdal
 • Alvdal
 • Løten
 • Åsnes
 • Hamar
 • Stange
 • Ringsaker
 • Lillehammer
 • Gjøvik
 • Nord-Aurdal
 • Sør-Aurdal
 • Søndre Land
 • Gausdal
 • Øyer
 • Nord-Fron
 • Vågå
 • Sel
 • Lesja
 • Vang

Disse vil splitte

Kommunene som vil splitte Innlandet og gå tilbake til Hedmark og Oppland er:

 • Tolga
 • Tynset
 • Våler
 • Eidskog
 • Lom
 • Skjåk
 • Sør-Fron
 • Ringebu