Frykter flodbølge om demningen brister, men kommunen mener det vil koste og sier nei

En flodbølge nedover Tjura-åa, som ødelegger hus og bruer. Det blir konsekvensen dersom dammen i Frysjøen ryker, mener NVE, og krever kostbare tiltak. Nei, mener kommunen.