Dårlig flomvern truer millionverdier i Solør – grunneiere fortviler

Verdier for millioner står i fare for å bli tatt av flommen. Flomsikringen og pumpestasjoner er i svært dårlig forfatning.