Få svar på det du lurer på om flom

ISDANNELSE: Flere steder i Glomma har det de siste dagene vært isdannelse, som skaper oversvømmelse flere steder. (Foto: Tor Bergebakken)

ISDANNELSE: Flere steder i Glomma har det de siste dagene vært isdannelse, som skaper oversvømmelse flere steder. (Foto: Tor Bergebakken)

Artikkelen er over 1 år gammel

Våren har kommet, og med det følger det som regel flom. I Glomma har det de siste dagene vært flom som følge av ispropper, og under følger noen svar på de vanligste spørsmålene.

DEL

Nå har varsom.no, som er en tjeneste levert av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, laget en smørbrødliste med spørsmål og svar om flom. Her kan man finne svarene på det meste om flom, og hvordan man skal reagerer om det skulle oppstå.

Under følger spørsmålene de fleste stiller seg:

Bor jeg i et flomutsatt område?

Det er hovedsakelig folk som bor i lavtliggende strøk som er mest utsatt for flom. På Sør- og Østlandet er dette under skogsgrensa. Folk som også bor i nærheten av elver, bekker og innsjøer er også utsatt. Dette gjelder over hele landet.

Hvorfor er det flomfare her?

På Sør- og Østlandet er det hovedsakelig regn som skaper flommene. Mye regn på kort tid eller i flere dager utløser en flom. Mye snøsmelting er også en medvirkende faktor, og når dette inntreffer samtidig vil det bli større flommer enn vanlig.

Hva skal jeg følge med på?

Her anmodes det å bli kjent med flomvarslingstjenester og jevnlig følge med. NVE har flomsonekart for hver kommune i landet, som man også kan se på. Der kan man også finne ut om hus eller eiendom ligger i et utsatt område.

Hvordan kan jeg sikre egen eiendom mot flom?

Her bør man kartlegge hvor vannet kan gå hen på egen eiendom. Om man vet hvor vannet kommer fra, om det er en elv eller innsjø, så vil vannet alltid søke mot lavere punkter i terrenget. Om nødvendig, så kan man sørge for at vannet har andre veger å gå, eller demme opp. Man kan også sørge for at vannet har egne «vannveger» som det vil følge ved en eventuell flom. Is på våren kan også hindre drenering, og om det er mulig, så bør isen hakkes opp rundt sluk og grøfter, samt fjerne kvister og løv.

Hvordan kan jeg redusere skade ved en flom?

Om ditt hjem er i fare for å bli rammet av flom må man sikre verdisaker og løse gjenstander som kan flyte vekk. Bønder må vurdere å fjerne rundballer, og man kan også vurdere å tette dører og vinduer. Skulle man være borte fra huset, bør man ta en prat med naboen, om det er noe de kan hjelpe deg med. Her er det også et varsel om at man må holde seg selv trygg, og ikke oppsøke fare. Trenger man akutt hjelp skal man kontakte kommunen sin.

Les mer om flommen i Hedmark her:

Artikkeltags