Har brukt tre millioner på å restaurere fiskedammen ved Skogmuseet

100.000 mennesker besøker Skogmuseet i året. Dermed får NVE vist flom- og erosjonssikringstiltak til van(n)vittig mange med den nyrestaurerte fiskedammen på Prestøya.