Ormseter Mottaksdrift AS har mottatt oppsigelse av avtale for drift av avdeling for enslige mindreårige fra og med 1. september 2016.

Det betyr at 30 plasser for enslige mindreårige faller bort og går tilbake til plasser for ordinære plasser.

– Dette får store konsekvenser for de beboerne som blir berørt og ikke minst for de 13 årsverkene – med totalt 19 fast ansatte i tillegg til nesten like mange tilkallingsvikarer, som er tilknyttet avdelingen, sier daglig leder ved mottaket, Arild Berg.

I tillegg til dette, sier UDI også opp opsjonsavtalen på 30 plasser, slik at Hamar mottak på Ormseter vil gå tilbake til grunnkapasiteten på 140 plasser.

Bakgrunnen for oppsigelsen er UDIs at antall ankomster av asylsøkere de siste månedene er redusert. UDI har fra før avlyst og redusert kraftig sine anbud på nye plasser.

– Ormseter Mottaksdrift AS, beklager dette, men må til enhver tid være i stand til å levere det UDI etterspør av plasser. Avdelingen for enslige mindreårige startet opp 1. november 2015, og vi har gjort gode erfaringer og fått gode tilbakemeldinger fra UDI på driften av avdelingen. Dette er takket være en personalgruppe på hele mottaket som har vist stort engasjement og benyttet sin kompetanse til å gjøre avdelingen og mottaket som helhet til et godt drevet mottak, uttaler Berg.