Kommunestyret i Tynset har invitert til ekstraordinært møte onsdag ettermiddag for kjapt å få behandlet denne saken, som handler om dispensasjon fra reguleringsformål fra motell til ordinært asylmottak på Kvikne.

Saken blir behandlet raskt etter et ønske fra driftsoperatør Amdo as, som har frist mot UDI samme dag, onsdag 4. mai.

Vil ha utvidet høring

Men rådmannen foreslår overfor kommunestyret at behandlingen av saken utsettes. Dette med bakgrunn i at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, og at det ikke kan dispenseres fra saksbehandlingsreglene.

– Rådmannen ønsker å ta Kviknebygda og integreringspolitikken på alvor og anbefaler derfor en utvidet høring hvor alle som mener seg berørt kan gis anledning til å komme med skriftlig tilsvar, skriver rådmannen i saksvurderingen.

Under et folkemøte på Kvikne i april med 104 frammøtte, var det 94 som stemte nei til asylmottak.

Rådmannen påpeker i saksvurderingen at midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av asylsøkere, en forskrift som blant annet reduserer tidsfristen fra 12 til 2 uker for å behandle en dispensasjon, ikke gjelder i dette tilfellet.

Vil høre tjenesteområdene

Rådmannen mener også at det bør gjøres en grundig vurdering internt i kommunen som sikrer at man hører de ulike tjenesteområdene som blir direkte berørt.

– Fylkesmannen har heller ikke ennå avgitt sin høringsuttalelse. Rådmannen kan ut fra dette ikke se at saken er tilstrekkelig opplyst etter forvaltningslovens paragraf 17, skriver rådmannen, som også påpeker at det ikke kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsreglene jevnfør plan- og bygningslovens paragraf 19-2, 2 ledd.

Det var i midten av mars at Amdo AS ved daglig leder Tom Henriksen søkte UDI om å få etablere et ordinært asylmottak i på det tidligere motellet på Kvikne, hvor Amdo tidligere hadde akuttmottak. Målet var oppstart 1. juni 2016. Det var tirsdag ikke mulig å få noen kommentar fra Henriken.

150 plasser

Kvikne Motell har tilgjengelig inntil 150 plasser, pluss 30 plasser i opsjon. På det meste var det nesten helt fullt på mottaket, som er godkjent for 180 plasser.

PTH as, eiendomsselskapet til Hektoen-brødrene på Savalen, kjøpte i november 2015 tidligere Kvikne Fjellhotell, som ble omdøpt til Kvikne Motell, for å drive akuttmottak. På Kvikne ble det inngått avtale med UDI fram til 23. januar, en avtale UDI forlenget med to måneder fram til 23. mars.