En ny modell for tilskudd til kommunene vil sørge for at kostnadene ved asylmottak treffer bedre. Senterpartiet foreslår omleggingen onsdag i forbindelse med nysalderingen av budsjettet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier kommuner har fått ekstra utgifter til helse- og omsorgstilbud, barnevernstjenester, skole og annet.

– UDI har etablert mange mottak rundt om i landet. Mange som skulle være korttidsplasser, har vist seg å være av mer permanent karakter. Det er en stor belastning for mange kommuner som de må kompenseres for, sier Vedum til NTB.

Partiet vil derfor øke bevilgningene for i år med 100 millioner kroner.

Slik ordningen er i dag, får kommunene en grunnsats og satser per mottaksplass. Det bør endres slik at kommuner med flere asylmottak, får ekstratilskudd på 100.000 kroner per mottak utover ett, mener Senterpartiet. For øvrig skal midlene fordeles gjennom økte satser på mottaksplassene.

Vedum mener modellen vil fordele midlene mer rettferdig.

– Hvis en kommune har flere mottak, kan det bli uoversiktlig og mer utfordrende enn om en kommune har ett mottak med mange beboere, sier han.