– Det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, heter det i dommen fra Oslo tingrett, som nettopp er offentliggjort.

– Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klare sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet, heter det i dommen, signert av tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug.

– Jeg kommer til å anke, men jeg vil ikke befinne meg i denne galskapen lenger, og kommer til å be myndighetene om å transportere meg ut av landet til Somalia, sier Mahad sjøl i en kommentar til TV 2.

Da Mahad kom til Norge og Brumunddal for 17 år siden, oppga han at han var født i Mogadishu i Somalia. Det samme gjentok han da han søkte om, og fikk innvilget statsborgerskap.

LES OGSÅ: Vokste opp i Hedmark: Mahad (30) mister statsborgerskapet etter 17 år

I 2013 fikk myndighetene et tips, ifølge det som er blitt offentlig kjent, anonymt, om at Mahad egentlig er fra Djibouti. Saken ble etterforsket av politiet, som henla den, men UDI fortsatte likevel sine undersøkelser.

Mahad sjøl har hele tiden stått fast ved at han er somalier, og har også lagt fram dokumenter fra somaliske myndigheter som sier at han kommer derfra, mens dokumenter fra myndighetene i Djibouti avviser at han er djiboutier.

Dette ble altså ikke trodd i Oslo tingrett, som fant en sannsynlighetsovervekt for at han likevel er fra Djibouti.

At Mahad, som arbeider som bioingeniør ved Oslo universitetssykehus, gikk til søksmål mot staten etter at UDI og UNE fattet vedtak om å frata han statsborgerskapet og utvise ham. Hans prosessfullmektig i retten, Elise Nygård, la ned påstand om at vedtakene skulle kjenne sugyldige, noe retten altså ikke tok til følge.

Saken til Mahad vakte stor oppsikt etter at TV 2 presenterte den tidligere i vinter. Flere steder, blant annet i Brumunddal, ble det arrangert fakkeltog til støtte for ham, og et opprop til støtte for Mahad samlet nær 40.000 underskrifter.