– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for kommunene. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

11,5 millioner kroner går til 14 av kommunene i Hedmark.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave, understreker Sanner.

– Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger. Flyktningetilstrømmingen i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak. Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet nå penger, sier ministeren.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon.

I Hedmark er det disse kommunene som får penger:

KommuneEkstraordinært tilskudd
Kongsvinger

892 000 kroner

Hamar

612 000 kroner

Ringsaker

759 000 kroner

Stange

1 095 000 kroner

Sør-Odal

160 000 kroner

Grue

552 000 kroner

Åsnes

645 000 kroner

Våler

2 237 000 kroner

Trysil

562 000 kroner

Åmot

407 000 kroner

Stor-Elvdal

1 342 000 kroner

Rendalen

1 122 000 kroner

Engerdal

599 000 kroner

Tynset

535 000 kroner

Hedmark totalt

11 519 000 kroner