Hedmark Røde Kors holder årlig en migrasjonskonferanse i Hamar, og i år som i fjor var temaet integrering.

Med en rekke foredragsholdere forsøkte man å belyse utfordringer og suksesshistorier i det fargerike fellesskapet.

– Fortjener bedre

– Hvordan er stoda lokalt når det gjelder integrering?

– Det finnes mye flinke folk som gjør mye godt arbeid på dette området, og på konferansen kunne mange av disse personene utveksle verdifulle erfaringer, sier rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Hedmark Røde Kors, Sadegh Fard.

– Mange gjør en innsats som det bare er å ta av seg hatten for, men problemet handler om at det er en altfor høy aksept for å se på flyktninger som «dem», og at de angivelig ikke skal ha det samme menneskeverdet som vi har. De får andre rammebetingelser, sier Erling Segelstad, profilert fagforeningsaktivist som har jobbet som mottaksleder.

– Og det er spesielt vanskelig er det for barn, eller «enslige mindreårige asylsøkere» som vi kaller dem. Dette er barn som hadde fortjent en mye bedre tjeneste som ga en mye høyere grad av verdighet enn måten vi behandler dem på i dag.

– Hva gjør vi feil?

– Det handler rett og slett om at vi må ha et barneperspektiv. Disse barna er satt en omsorgssviktsituasjon. De vet ikke hvor de er neste uke. Det hadde vi aldri funnet oss i med egne barn.

14 nasjonaliteter

Segelstad henvender seg til varehussjef Jens Listrup, som har fått tale på konferansen. Han leder en bedrift som har satset bevisst på mangfold.

– Dere på Ikea viser et menneskesyn rundt våre nye landsmenn som er helt enestående, bare i kraft av at dere gir dem en sjanse! Derfor er det er en glede å handle hos dere i det fargerike fellesskapet.

Listrup takker for de gode ordene.

– Vi bryr oss ikke om hvor folk kommer fra. Vi leter etter individer, med rett innstilling, som er hjelpsomme mot kundene våre. Om de kommer fra Eritrea eller Løten spiller ingen rolle. Det har ført til at vi i dag har over 14 nasjonaliteter blant våre ansatte. På toppen av det så stiller vi opp med praksisplasser kombinert med språkutdannelse. Det leder til motivasjon til det harde arbeidet som ligger i det å lære seg et nytt språk.

– Hva gjør det med arbeidsplassen å ha så mange nasjonaliteter samlet?

– Vi har det gøy på jobb. Det er spennende og interessant komme på innsiden hos folks ulike tradisjoner.

– Jeg liker ikke denne kollektiviseringen; at det finnes innvandrere og nordmenn. Det finnes mennesker. Visse ble født her, visse ble født et annet sted. Men nå er vi her. Sammen.