På grunn av nedgang i antall asylsøkere er det blitt rift om flyktningene. Elverum er ikke den eneste kommunen i landet som er bekymret for befolkningstallene.

– Vi har fått forespørsel om å bosette 20 flyktninger, mange andre kommuner får bare 10, andre får ingen, sa rådmann Kristian Trengereid da saken skulle behandles.

De siste prognosene fra UDI viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Elverum har fått forespørsel om å bosette 18 voksne og 2 mindreårige flyktninger.

For Elverum kommune betyr det færre nybosatte i 2018 enn det har vært de siste årene. Likevel vil tjenestebehovet øke noe i 2018 fordi det fortsatt er mange som er inne i introduksjonsprogrammet av dem som ble bosatt i 2016 og 2017.

Viktig tilskudd

– Elverum skal ta imot vår andel av nasjonens asylsøkere. Mange kommuner kjemper for å ta imot flyktninger. Vi blir spurt om å ta imot 20 fordi vi gjør en god jobb. Vi trenger nye innbyggere, sier Arnfinn Uthus (Sp).

– Vi må sjølsagt stille opp for dette. Verden står fortsatt oppe i en alvorlig flyktningkrise. Vi kan se det motsatte om det blir fred i Syria. Mange vil vende hjem. Vi er gode på mottak av flyktninger. Apparatet som tar imot flyktninger trenger også forutsigbarhet rundt dette, sier Ingvar Midthun (Ap)

– Å bosette flyktninger er et ansvar vi har, og er helt i tråd med visjonen om å ha hjerterom. Befolkningsveksten til Elverum har vært mye flyktninger og innvandrere. Vi hadde 70 for noen år siden. Dette har stor betydning for vekst og utvikling. Målet er 200. 20 flytinger er 10 prosent av den ønskede veksten. Det er ikke ubetydelig for oss, sier Yngve Sætre (H).

Frp imot

Kersti Grindalen (Frp) var som vanlig imot å bosette flyktninger. Hun prøvde først å få utsatt saken, men det ble avvist fordi fristen for å svare på henvendelsen var 6. januar.

– Det er veldig spesielt å innstille på en sak vi ikke aner konsekvensen av. Vi kjenner inntektene, men ikke utgiftene. Vi vet ikke hva dette vil koste. Frp vil ikke ta imot flere. Vi mener vi i stedet kal jobbe hardt for å integrere allerede bosatte flyktninger, sa Kersti Grindalen og leverte forslag om å si nei til forespørselen om å ta imot flere flyktninger.

– Det er ikke riktig at vi ikke vet hva dette koster. Vi vet like mye om denne tjenesten som om andre, sa Ingvar Midthun.

Grindalens forslag fikk bare hennes stemme, og det ble vedtatt at Elverum skal ønske 20 flyktninger velkommen til byen i 2018. Familiegjenforeninger er ikke inkludert i antallet.