Elin Østeberg er flyktningvenn for Hana fra Somalia. De to er veldig godt fornøyd med hverandre.

– Det er givende å være flyktningvenn. Selvsagt skal kjemien stemme her også for at man skal få det til å stemme. Jeg synes det er spennende, og jeg er opptatt av at vi skal få til en best mulig integrering for dem som skal bosettes i Våler, sier Østeberg.

– Elin er snill og hjelper med å lære norsk. For det kan være litt vanskelig i starten. Men etter at jeg ble venn med Elin går det mye bedre, sier Hana.

Håper på respons

Flyktningkoordinator Hanne Skjæret Pedersen håper at man skal få en venn for hver bosatt flyktning. Hun sier at interessen blant Vålers befolkning får å bli flyktningvenn absolutt kunne vært større.

– Jeg håper at det bedrer seg. Vi ønsker venner i alle aldre. Får vi nok frivillige til å stille opp på dette, er det mye som kan utvikle videre. Vi kan for eksempel ha møteplasser, lage en språkkafé og bli kjent med nye. Så oppfordringen til Våler-folk må bli at de vurderer å bli med på en slik ordning, bli flyktningvenn. Det vil være givende for så vel de som skal bosettes som de som blir deres venner, sier Hane Skjæret Pedersen.

Kultursjef Cathrine Hagen understreker også viktigheten av at Våler-folk stiller opp. Hun tror at det sitter mange rundt i bygda som egentlig kan tenke seg å bli med, men som ikke har tatt skrittet fullt ut ennå.

– Det er en fordel for alle at vi får til en best mulig integrering. Det blir garantert givende for alle, sier hun.

Leksehjelp

Leksehjelp én dag i uka er alt i gang i biblioteket i Våler. Tidligere lærer Grethe Guntveit har tatt på seg det oppdraget. Hun har tre elever, Hana fra Somalia, Amanuel Weldu fra Eritrea og Shishai Weldu Mhtson fra Eritrea.

De er alle tre elever ved Åsnes Opplæringssenter der de er i ferd med å gjennomføre 550 timer norskopplæring og 50 timer med samfunnsfag.

– Selvsagt må vi lære norsk så fort og godt som mulig så lenge vi skal bo i Norge. Det er nødvendig når vi skal få oss jobb eller gå videre på skole. Det er ikke så veldig vanskelig hvis man ikke snakker for fort, sier Amanuel Weldu.

Guntveit liker oppdraget med å være frivillig leksehjelper.

– Det gir meg veldig mye tilbake. Jeg lærer om dem og deres opprinnelige hjemland, sier hun og angrer ikke et sekund på at hun sa ja til å bli leksehjelper.