Gå til sidens hovedinnhold

Flytter parkeringskjelleren og ber om at innsigelsene mot Ydalir-prosjektet trekkes

Statsforvalteren og NVE anmodes om å trekke innsigelsene sine mot boligprosjektet Ydalirtoppen i Elverum.

Norgeshus ønsker å bygge mellom 49 og 73 boenheter i området mellom Ydalir skole og Sagåa, fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og lavblokker på inntil fire etasjer.

Statsforvalteren i Innlandet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet innsigelse mot planen. Begge mener at området er flomutsatt, og at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til dette.

Les også

Innsigelser og naboprotest mot nytt boligprosjekt i Elverum: – Blokker bryter med alt som allerede er bygd her

Siden er det jobbet med å justere reguleringsbestemmelsene noe, går det fram av et brev til de to myndighetsorganene fra Elverum kommune.

«Med bakgrunn i innsigelsene til NVE og Statsforvalteren er planen endret slik at parkeringskjeller skal ligge over flomsikkert nivå», skriver byarkitekt Solveig Høye i brevet.

Videre skal terrenget mot Sagåa heves til flomsikkert nivå, slik at det ikke er fare for flomvann trenger inn i planområdet.

«Ved søknad om tiltak for ny bebyggelse skal det foreligge dokumentasjon som viser nødvendige tiltak for å forhindre skader på bebyggelse ved flom», heter det blant annet i de justerte bestemmelsene.

«Kommunen vurderer endringene i bestemmelser og planbeskrivelse som tilfredsstillende og anmoder derfor om at Statsforvalteren og NVE trekker sin(e) innsigelse(r)», skriver byarkitekten i Elverum.

Les også

Tar tak i Sagåa-problemet: – Vi kunne ikke la dette gå så mye lenger. Vi måtte komme i gang

Kommentarer til denne saken