– Folk begynner å bli slitne av covid-19 og for mange er kassene snart tomme. Nå er det viktig å si klart fra om at kompensasjonsordningen ikke opphører 28. februar, slik SV og regjeringen signaliserer, sier Jan Terje Ås, leder av interimstyret i den nystiftede næringsforeningen i Trysil.

Det digitale møtet samlet flere stortingspolitikere og lokale politikere, i tilleggg til representanter for det lokale næringslivet. Til stede var blant andre Even Eriksen (AP), Anna Molberg (H), Tor Andre Johnsen (Frp), Jon Kristiansen (NHO), varaordfører Stine Akre, ordfører Erik Sletten og næringssjef Marie Låte.

– Det var bra oppmøte, og det er viktig at politikere og næringsdrivende nå sier klart fra om at det nå er viktigere enn noen gang å videreføre og forbedre støtteordningene. Mange av kassene er tomme eller i ferd med å tømmes, og mange er mentalt utkjørt etter å ha stått i dette i to år og vært lojale mot smittevernet siden utbruddet i mars 2020. Jeg håper at politikerne forstår at det vil få alvorlige konsekvenser om kompensasjonsordningen avvikles 28. februar, sier Jan Terje Ås.

Som et resultat av møtet skal Tor André Johnsen lørdag møte representanter for næringslivet i Trysil, i tillegg til Trysil Næringsforum, der han vil få førstehåndsoinformasjon om hvordan covid-19 fremdeles preger bedriftene i kommunen.

– Problemet i dag er at covid-19 ikke slipper taket og selv om vi har et forholdsvis åpent samfunn igjen,ser vi både tapt omsetning og økte kostnader som følge av de begrensninger og smittetiltak som nå er gjeldene. Og etter snart to år med covid-19 er smertegrensen nå nådd for mange bedrifter, de har ikke noe mer å tære på, skriver Jan Terje Ås i en pressemelding.