Folkevandring hit - og nå skal Milla-plassen rustes opp

FLAGGER SNART: – Når flagget vaier her fra begynnelsen av mai, er det kaffe og prat å få, sier Nora Pettersen i Tater Millas venner.  Nå jobber man også videre med flere prosjekter ved Milla-huset.

FLAGGER SNART: – Når flagget vaier her fra begynnelsen av mai, er det kaffe og prat å få, sier Nora Pettersen i Tater Millas venner. Nå jobber man også videre med flere prosjekter ved Milla-huset. Foto:

Sommerarrangementene ved Tater Millas hus er blitt en suksess. Nå skal plassen utbedres med parkeringsmulighet og sanitæranlegg. Makeskifte er gjennomført, vegvesenet og kommunen er positive. I tillegg blir det arrangementer denne sommeren også.

DEL

Milla-markedet blir det ikke noe av denne sommeren, men Milla-stiftelsen holder fortsatt døra godt og vel på gløtt for den populære sankthansfeiringen på stedet.

– Det avhenger av hva myndighetene sier om antall personer som kan samles. Friluftsgudstjeneste blir det 28. juni, så får vi bare se hva vi har mulighet til å gjennomføre ellers. Når flagget vaier på Milla-huset fra tidlig i juni, er vi til stede. Da kan folk som kjører forbi og ser flagget stikke innom for kaffe og prat, sier Nora Pettersen i Tater Millas venner.

Mange er positive

Ellers er det mye som skal gjøres snarest mulig når det gjelder å ruste opp plassen. Det skal anlegges parkeringsmuligheter ved siden av vegen forbi Milla-huset. Det har vært mange hundre meter med biler parkert på vegkanten under de forskjellige arrangementer de siste årene.

– Vi ønsker å få bilene mer ut av kjørebanen i vegen. Våler kommune har gjort en veldig god jobb som vil gjøre dette mulig. Jeg har inntrykk av at folk vil være med på det som skal skje her. Vi møtes med stor positivitet. Det er også varslet at det kommer folk fra den nye fylkeskommunen sammen med personer fra sentrale myndigheter for å se nærmere på plassen og det vi holder på med. De er interessert i å få et overblikk over hvordan de kan hjelpe oss å komme videre. Det er utrolig positivt, sier Thor Engebretsen i Tater Millas venner.

Den positive responsen bidrar også sterkt til at de sentrale personene i Tater Millas venner står på litt ekstra for å gjennomføre ønsker og planer.

Planer om mye

De meget driftige folkene i foreningen har planer om mer. Men så stort besøkstall som det har vært de siste årene, bør stedet ha et sanitæranlegg. Det ønsker man å bygge så raskt mulig.

I tillegg skal selve tomta utvides med en grønn slette som vil gi bedre plass til folk og virksomhet ved de store arrangementene

– Vi skal også plante en del busker og trær og i hele tatt ruste opp plassen til å bli enda triveligere, sier Engebretsen.

Milla-huset og plassen i Våler er den eneste i sitt slag i Norge som er bevart i tilnærmet opprinnelig stand og er et senter for taterne.. Det er et anselig antall etterkommere som har sine røtter i og rundt Tater Millas hus.

Artikkeltags