Etter at det har vært nær kriselignende tilstander i norske vannmagasiner, er store mengder regn i ferd med å normalisere fyllingsgraden.

NVE melder at det siste uke var en økning i fyllingsgraden på 3 prosentpoeng, og at magasinene nå er 76,4 prosent fulle.

Uken før var økningen på 3,9 prosentpoeng.

Fortsatt er likevel fyllingsgraden nesten 10 prosentpoeng lavere enn normalnivået de siste 17 årene.

Den økte vannmengden ser ikke ut til å gjøre store utslag på kraftprisene på lang sikt. Spotprisen er torsdag satt til 45 øre per kWh, noe som er på nivå med det som har vært normalen i hele høst.

SSB kom torsdag med nye tall om strømproduksjonen i Norge, som viser at Norge i august eksporterte 5,5 ganger så mye strøm til utlandet som vi importerte. På grunn av forsinkelse i rapporteringen har de ikke tall for september.

Tall fra Statnett viser derimot at det kun har vært 12 dager siden starten av juli hvor Norge har hatt netto import av strøm - og da har det stort sett vært snakk om små mengder.