Gå til sidens hovedinnhold

Hjelp når sjelen sliter

Artikkelen er over 10 år gammel

Psykologforeningen ønsker å gjøre det like naturlig å oppsøke psykologen som fastlegen.

Om ti år kommer psykiske lidelser til å være den viktigste årsaken til sykdom og plager i vestlige land, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Psykolog Jonas Vaag, som er redaktør av Psykologibloggen.no, understreker at det er en vesentlig del av det å være menneske å oppleve angst, ha depressive tanker og være nødt til å forholde seg til vonde følelser.

– Har man en åpen, støttende familie og gode venner rundt seg, vil man normalt sett ikke ha noe behov for spesialisert hjelp.

Fire tips fra psykologen

* Bruk tid sammen med dine nærmeste. Gode relasjoner til familie og venner er viktig for den psykiske helsen.

* Psykisk helse er nært knyttet til fysisk helse. Derfor har både kropp og sjel godt av fysisk aktivitet i former du selv trives med.

* Det kan være god terapi å være engasjert i en eller annen hobby, gjerne sammen med andre.

* Vær åpen overfor deg selv og andre, og fortell om dine vanskelige tanker og følelser til dine nærmeste.

50 prosent sliter

Hjelp til selvhjelp er vel og bra, men hvor er psykologen når man trenger en?

Mange nordmenn sliter med psykiske lidelser. Det anslås at 50 prosent av oss kommer til å gjøre det en gang i livet. I løpet av et år antar man at 30 prosent av befolkningen opplever psykiske problemer.

Så sent som i mai 2009 bestemte myndighetene seg for at behandling hos psykolog skal være første prioritet for mennesker som oppsøker fastlege på grunn av lette depresjoner.

Tidligere skulle fastlegene først og fremst tilby pasientene hjelp i tablettform.

Men hvordan kommer man seg til psykologen? Hva koster det? Og hvem av oss bør gå dit?

Et trangt nåløye

Det er svært vanskelig å få seg en psykologtime via fastlegen, vedgår fagsjef Anders Skuterud i Norsk Psykologforening.

Årsaken er mangel på spesialistpsykologer, som fastlegen henviser til. Dermed blir ventetiden lang.

– Vi opplever at det ofte er de mest ressurssterke som kommer gjennom nåløyet, sier Skuterud.

– Problemet er at folk ofte ikke er så ressurssterke når livet butter imot, og derfor er det kanskje ikke de som trenger det mest, som får hjelp. Noen synes dessuten at det er vanskelig å finne en spesialistpsykolog.

– Fastlegen kan og skal hjelpe deg med å komme i kontakt med en psykolog du kan få time hos. Fastlegen er jo selve navet i hjelpesystemet, sier Skuterud.

Dyrt å helbrede sjelen

Det er frikort og noenlunde lik pris hos spesialistpsykologene, hvis man skulle være så heldig å få time der. Man betaler en egenandel på cirka 300 kroner per time, og via frikortordningen dekker staten utgifter over 1840 kroner i året.

Det er imidlertid ingen frikortordning knyttet til hjelp fra en privatpraktiserende psykolog.

Prisene varierer fra 600 og opp til 2000 kroner per time. Denne løsningen kan bli en dyr affære hvis sjelen trenger tid på å helbredes.

Garanterer kort ventetid

Psykologbistand er et av flere firmaer som tilbyr psykologhjelp til bedrifter og deres medarbeidere. De som tar kontakt, har som regel jobbrelaterte utfordringer som stress og utbrenthet.

Per Krister Halck, psykolog og markedsansvarlig, forteller at Psykologbistand garanterer pasientene time hos psykolog innen fem dager.

– Ofte får folk hjelp allerede samme dag som de ringer. Å få hjelp tidlig er svært viktig. Det hindrer klientene fra å gå lenge i en tilværelse fylt med negativt stress, jobbproblemer og relasjonelle utfordringer. Vi er med på å hjelpe folk ut av en følelsesmessig nedadgående spiral, sier Halck.

Dokumentert effekt

Det er stor variasjon i de ulike plagene og lidelsene folk sliter med – og enda større forskjeller i hvordan hver enkelt pasient takler dem, og hvor lang tid de trenger for å mestre utfordringene bedre.

Halck opplyser at deres pasienter som regel bruker mellom fem og 20 psykologtimer.

– Forskningen viser at man ved hjelp av psykolog blir flinkere til å takle utfordringer, nettopp fordi man blir mer bevisst de utfordringene man har. Våre klienter trener på å gjøre konkrete endringer over tid, og de fleste er svært fornøyde med den hjelpen de får, forteller han.

Familie og venner

Anders Skuterud mener de fleste kan ha nytte av å utvide sitt eget mestringsrepertoar, som er noe av det viktigste psykologen kan hjelpe med.

– Psykologen kan hjelpe deg mye lettere om du selv er aktiv i arbeidet med å bli kvitt angsten eller depresjonen. Det viktigste er hva du gjør mellom psykologtimene, fastslår han.

– Det er i de tilfellene man ikke lenger finner konstruktive måter å forholde seg til vonde tanker og følelser på – og dette går ut over daglig funksjon, livskvalitet eller relasjoner – at man kan ha behov for spesialisert hjelp, sier Skuterud.

– Skal vi på lengre sikt få en bedre psykisk helse i befolkningen, bør det ikke bli slik at vonde tanker, følelser og opplevelser bare forbeholdes terapirommet.

–  Man bør heller få større kunnskap om psykologi i befolkningen og en større åpenhet for å kunne ta opp problemstillinger blant familie, venner, arbeidskolleger og så videre, sier Vaag.

Tidlig hjelp er viktig

Psykologforeningen ønsker at det skal bli like naturlig å få hjelp hos psykolog når man har verk i sjelen, som å få hjelp fra fastlegen når man har en verkende finger.

Foreningen foreslår derfor at kommunene får statlige midler til å opprette psykologstillinger, slik at psykologene blir lett tilgjengelige i lokalmiljøene.

Anders Skuterud, fagsjef i Psykologforeningen, forteller at flere kommuner med stort hell har ansatt kommunepsykologer. Da går samtidig presset på spesialisthelsetjenesten drastisk ned.

– Vår ambisjon er at det om noen år er én psykolog for hver tredje eller fjerde allmennlege, sier Skuterud.

– Vi ser for oss at det på et legekontor med tre-fire leger også er en psykolog. Dermed får legene en fast psykolog å samarbeide med og henvise til. Det er en fordel for legene, pasientene og samfunnet.

– Forskningen viser at de som får psykologhjelp tidlig, får mindre alvorlige plager, og de blir raskere kvitt plagene de har, sier Skuterud.
 


 

Kommentarer til denne saken