Her er noen gode råd som kan forhindre at du bli syk av maten:

  • Ikke smak på rått kjøtt eller rå farseproduker.
  • All farsemat (hamburgere, kjøttkaker og lignende) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
  • Andre kjøttprodukter (hele stykker kjøtt) bør være godt stekt på overflaten.
  • Hold rå kjøttprodukter atskilt fra mat som ikke skal varmebehandles.
  • Vask skjærefjøl, kniver og andre redskaper som har blitt brukt til å behandle rå kjøttvarer før utstyret brukes til å tilberede andre matvarer.
  • Unngå upasteurisert melk og melkeprodukter.
  • Grønnsaker som skal spises rå, bør skylles godt.
  • Oppbevar kjølevarer i kjøleskapet (sjekk at temperaturen i kjøleskapet er ca 4 grader).
  • Vask hendene etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Trenger du flere råd?

Sjekk Folkehelsas miniplakat, som kan henges opp på kjøkkenet!

Matforgiftninger

Får du symptomer 1-6 timer etter at du har spist maten du mistenker, kan sykdommen skyldes bakterier som har fått vokse og produsere giftstoffer i maten, for eksempel på grunn av feil lagring eller dårlig varmebehandling.

Dersom mange har spist samme mat, vil symptomene opptre omtrent samtidig hos alle.

De vanligste symptomene er oppkast og kvalme. Selv om man kan føle seg svært syk, er sykdommen over i løpet av et par dager.

Infeksjoner

Starter symptomene først etter noen dager (kan komme allerede etter åtte timer), er sjansene derimot større for at maten kan ha vært forurenset med bakterier som gir infeksjoner i tarmen, blant andre salmonella og campylobacter.

Disse tilfellene er ofte mer alvorlige og langvarige enn matforgiftningene, men de fleste er friske etter en uke eller to.

Diare er det vanligste symptomet. Infeksjoner med virus gir som regel mildere symptomer som starter etter 1-2 dager, og sykdommen varer kortere enn bakterieinfeksjonene.

Nasjonal statistikk

Legen melder tilfeller av smittsomme sykdommer i Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI overvåker forekomsten av en rekke sykdommer og forsker på årsaker og gir råd om forebygging.

Mattilsynets distriktskontorer rapporterer også om næringsmiddelbåren sykdom til sine regionkontor og til hovedkontoret.

Viser statistikken mange tilfeller av samme sykdom i samme tidsrom, går kommunelegen og Mattilsynet som regel sammen om å finne en eventuell felles smittekilde.

Kontakt Mattilsynet

Selv om du ikke finner det nødvendig å kontakte lege, bør du likevel varsle Mattilsynet hvis du tror du har blitt syk av maten eller drikkevannet.

Mattilsynet vil alltid vurdere om det er nødvendig å ta prøver av maten eller av stedet der den ble kjøpt.

Ta vare på rester av maten du mener å ha blitt syk av, slik at Mattilsynet får mulighet til å ta prøver.

Mattilsynet varsler også kommunelegen som eventuelt vil organisere arbeidet med å finne smittekilden dersom flere er blitt syke samtidig. (ANB)

(Kilde: Folkehelseinstituttet)