Derfor er det viktig å ta noen enkle forholdsregler. Ikke minst bruk av riktig tennvæske og skikkelig slokking etter bruk er svært viktig.

God mat blir tilberedt på grillen sammen med familie og venner, er en sommerfavoritt. Men dessverre lar ikke brannene vente på seg.

God stemning og hyggelig lag kan fort ende i tragedie om man ikke er forsiktig.

Lederen for Landbrukets brannvernkomité Pål-Arne Oulie understreker at det er svært viktig å bruke tennvæske beregnet på grill.

– Brennbare væsker har svært forskjellige egenskaper. Rødsprit, whitespirit og bensin er væsker som flammer opp nærmest eksplosivt, advarer han.

– Bruker du slike væsker som tennvæske på grill, kan det resultere i store brannskader på personer. Brannen kan også smitte over på hus. Bruk derfor bare tennvæske beregnet på grill, og ikke tilfør mer tennvæske dersom det allerede er glør eller flammer i grillen!

Dersom du ikke slokker en grill skikkelig, vil den kunne være varm i over 10 timer. Etter grilling er det derfor viktig å slokke.

– Forsøk har vist at slokking av grillkull og grillbriketter krever en del vann. Bruker man ikke nok vann, vil vannet fordampe og glørne inne i brenselet vil tenne grillen på nytt. Vær derfor nøye med å slokke skikkelig og sett grillen på et sikkert sted til du er sikker på at den er helt slokket, sier Oulie, som ber folk følge grillvettreglene.

 

Grillvettreglene

Engangsgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
 • Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. (ANB)

(Kilde: Brannverforeningen)