Fredag kveld var fire beitelag i Nord-Østerdalen samlet på Landbrukets Hus i Tynset, for å få presentert den nyutviklede e-bjella som de 300 sauene skal testes ut på i sommer.

Beitelagene som skal teste ut oppfinnelsen er Gammeldalen Saubeitelag, Tynset, Tynset Østre beitelag, Tynset, Marsjøen beitelag, Folldal, Atnlien beitelag, Stor-Elvdal og Nørdalen Sankelag i Os.

Sauebønder

Bak oppfinnelsen av e-bjella står firmaet Findmysheep.com fra Kvikne og Oppdal.

– To av innehaverne av firmaet er selv sauebønder, og de fikk ideen til e-bjella høsten 2009 da familien manglet 20 prosent av lammene sine. Hittil har vi vært fokusert på å utvikle selve teknologien at vi ikke har tenkt på hva denne e-bjølla ellers kan brukes på, sier Marit Mjøen Solem forventningsfullt.

Hun nevner reindriftsnæringen, hundekjørere og andre som ferdes ute i områder der mobilforholdene er vanskelige, som framtidige brukere.

Registrerer bevegelser

Firmaet har laget et system på Internett med et kart hvor bøndene kan se hvor sauene deres befinner seg, hvor sauene har vært, og hvilket tempo de beveger seg i.

Denne informasjonen går fra komponenter i bjella via en satellitt. På den måten kan man registrere beiteområdene sauen bruker og dermed avle på dyr som foretrekker de riktige områdene.

Når en sau beveger seg ut av sitt egentlige beiteområde, kan bonden oppdage dette tidlig og rykke ut for å snu dem. Dessuten blir det lettere å sanke sauen om høsten.

Siden e-bjella registrerer tempoet sauen beveger seg i, kan man også oppdage døde, eller syke sauer som trenger hjelp.

Raskere å finne sauen

Når en saueeier ikke registrerer bevegelser på nettet kan sauen finnes mye raskere.

Det vil også bli lettere å avgjøre hva som har drept en sau, når den blir oppdaget med en gang.

Jo lengre et kadaver ligger, jo mer ødelagt vil det bli av åtseletere og forråtnelse.

For at sauebonden skal få erstatning for rovdyrdrept sau må dette dokumenteres med bilder og beskrivelse.