Norge har en av Europas laveste forekomster av smitte fra matvarer og dyr. Norsk mat er fortsatt blant det tryggeste å spise i verden.

Likevel blir flere tusen nordmenn syke av bakterier og parasitter hvert år.

Mange av sykdomstilfellene skyldes imidlertid smitte på reise i utlandet, men ikke-desinfisert drikkevann er også årsak til mange av tilfellene.

Opplysningene nedenfor er hentet fra Folkehelseinstituttets løpende overvåking og forskning:

Campylobacter

Campylobacter-bakterien er vidt utbredt blant ville fugler, og er også vanlig hos en rekke husdyr og i naturlige vannkilder.

Campylobacter den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom som registreres i Norge.

I de siste ti årene har Folkehelseinstituttet fått melding om 2.300-2.900 tilfeller av campylobacteriose hvert år.

50-55 prosent er smittet utenlands.

Salmonella

Salmonella-bakterien er svært sjelden i norske husdyr, matvarer og drikkevann.

Derimot finnes bakterien blant ville småfugler og hos piggsvin.

Salmonella er nummer to blant årsakene til de registrerte tilfellene av bakteriell diarésykdom i Norge.

De siste ti årene er det årlig blitt meldt 1.200-1.900 tilfeller til Folkehelseinstituttet, 70-80 prosent var blitt smittet i utlandet.

Fra 2009 har antallet personer smittet utenlands gått ned, som følge av tiltak for å redusere forekomsten av Salmonella blant husdyr i EU.

Når det gjelder smitte innenlands, ble antall tilfeller av salmonellose firedoblet fra 1995 til 2007.

Fra 2008 har det vært en nedgang, men antallet smittet i Norge er fremdeles dobbelt så høyt som i 1995. Årsaken er ukjent.

  • Årsaker og risikofaktorer: Les mer

Shigella

Bakterien Shigella er nummer tre blant årsakene til de registrerte tilfellene av bakteriell diarésykdom i Norge.

I de siste ti årene er det årlig meldt 120-190 tilfeller av shigellose til Folkehelseinstituttet, hvorav 60-90 prosent er smittet i utlandet.

Innenlands smitte skyldes hovedsakelig importerte næringsmidler, eller kontakt med personer smittet utenlands.

I motsetning til blant annet Salmonella, Campylobacter og Yersinia, trives ikke Shigella i tarmen hos dyr.

Den kan likevel overføres gjennom mat og vann som er forurenset med avføring fra smittebærende personer.

Yersinia

Bakterien Yersinia enterocolitica er vidt utbredt, men bare noen få varianter kan gi opphav til sykdom hos mennesker.

Blant dyrene er det bare grisen som er bærer av sykdomsfremkallende Yersinia-bakterier.

Yersinia enterocolitica er nummer fire blant årsakene til de registrerte tilfellene av bakteriell diarésykdom i Norge.

I de siste ti årene har Folkehelseinstituttet årlig fått melding om 50-130 tilfeller av yersiniose, hvorav 20-40 prosent er smittet innenlands.

  • Smittekilder og risikofaktorer: Les mer

Toxoplasma

Parasitten Toxoplasma gondii finnes i avføring hos katter og i rått kjøtt.

Toksoplasmose er en sjelden men alvorlig sykdom.

Dersom en kvinne smittes for første gang mens hun er gravid, kan parasitten overføres til fosteret og forårsake abort, misdannelser eller andre alvorlige skader på barnet, hvis ikke sykdommen behandles i tide.

Kvinner som er smittet tidligere i livet, har antistoffer som beskytter fosteret.

Personer med immunsvikt kan også utvikle alvorlig sykdom.

  • Viktige risikofaktorer: Les mer

E. coli

E. coli er en bakterie som normalt finnes i store mengder i tarmen hos dyr og mennesker, og som vanligvis er ufarlig.

Noen få varianter har imidlertid evnen forårsake diarésykdom, av og til med alvorlige komplikasjoner som nyresvikt.

Den mest fryktete av disse bakteriene kalles EHEC.

EHEC-infeksjon er vanskelig å påvise. Antallet sykdomstilfeller er derfor langt høyere enn det som blir registrert.

Likevel er det grunnlag for å mene at sykdommen er forholdsvis sjelden, men økende, i Norge.

I 2006 økte antallet tilfeller betydelig, hovedsakelig på grunn av et alvorlig utbrudd forårsaket av kontaminert morrpølse, der 17 barn ble syke, 10 utviklet nyresvikt og én døde.

Det høyeste antallet hittil (111 tilfeller) ble registrert i 2009, da vi hadde hele sju sykdomsutbrudd.

Listeria

Listeria-bakterien er vanlig i naturen og finnes hos mange dyrearter.

De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder Listeria, uten å bli syke.

Sykdommen listeriose er en sjelden, men alvorlig bakterieinfeksjon, som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, fostre og nyfødte.

I de siste ti årene har Folkehelseinstituttet årlig fått melding om 15-50 tilfeller.

Flere enn 99 prosent smittes i Norge; personer som er mottagelige for listeriose, reiser lite utenlands fordi de er syke i utgangspunktet.

Det er registrert tre sykdomsutbrudd.. Kokt kjøttpålegg var smittekilden i et utbrudd i 1992.

I 2007 ble 21 personer ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet syke etter å ha spist økologisk produsert camembert; det var fem dødsfall og flere dødfødsler som følge av sykdommen.

Giardia og Cryptosporidium

Cryptosporidium og Giardia er encellede, mikroskopiske parasitter som lever i tarmen hos en lang rekke dyrearter og mennesker.

Dette er de viktigste vannbårne parasittene som kan smitte til mennesker under norske forhold.

Det rapporteres bare noen få sykdomstilfeller forårsaket av Giardia og Cryptosporidium hvert år, men antallet er antagelig langt høyere.

Forekomsten av parasittene i kloakk og avløpsvann tyder på at sykdommene er ganske utbredt.

Norovirus

Norovirus er årsaken til de tallrike utbruddene og enkelttilfellene av omgangssyke som hvert år rammer tusenvis av personer, særlig om vinteren.

Viruset finnes ikke hos dyr, så mennesket er alltid direkte eller indirekte smittekilden. Sykdommen er svært smittsom, bare noen få viruspartikler er tilstrekkelig.

Smitten overføres lett fra avføring og oppkast fra smittebærende personer, via hender, gjenstander som dekketøy og dørhåndtak, og via forurenset drikkevann og matvarer.

Norovirus er den vanligste årsaken til næringsmiddelbårne utbrudd i Norge. Det er mange eksempler på at kjøkkenansatte har spredd smitten til gjestene gjennom maten, og forårsaket store utbrudd. Vi har hatt utbrudd der importert salat og østers var smittekilden. Omfattende vannbårne utbrudd er også registrert.

Bær håndtert av smittebærere, særlig bringebær, kan også være en smittekilde, og flere slike utbrudd er påvist i utlandet.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

(ANB)