Retten til foreldrepenger ved premature fødsler utvides

Foreldre med barn født tidligere enn uke 32 får utvidet rett til foreldrepenger.

Foreldre med barn født tidligere enn uke 32 får utvidet rett til foreldrepenger. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Foreldre med barn født senest i svangerskapsuke 32, vil få en forlenget foreldrepengeperiode tilsvarende antall dager fra fødsel frem til opprinnelig termin.

DEL

– Premature barn er ofte mindre robuste og mer sårbare enn barn som er født på termin. Når foreldrepengeperioden er over, trenger barnet ofte mer tid med foreldrene. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå utvider retten til foreldrepenger for disse foreldrene. Dette vil ikke omfatte alle premature barn, men det vil være viktig for de barna som blir født veldig mye for tidlig, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Endringen innebærer altså at perioden med foreldrepenger blir forlenget med like mange dager som tallet på dager fra fødsel til opprinnelig termindato, skriver Barne- og likestillingsdepartementet.

Foreldrene vil ikke kunne få foreldrepenger før mor og barn er utskrevet fra sykehuset. Dersom barnet må være på sykehuset, har foreldrene rett på pleiepenger i denne perioden.

Den nye ordningen vil gjelde for foreldre med premature barn som er født fra og med 1. juli i år.

Artikkeltags