Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår at Elverum vedtar en nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Kommunestyrerepresentant Bente I. Aaland (Ap) ønsker at kommunestyret i Elverum skal vedta en nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Aaland tar opp temaet i en interpellasjon til kommunestyret i Elverum 23. juni.

Hun foreslår følgende vedtak:

«Kommunestyret i Elverum vil med en erklæring om nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge tydeliggjøre sin posisjon som sentral aktør i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep og vold mot barn.»

– Rett til en barndom uten overgrep

– Barn og unge har lovmessig rett til en barndom uten seksuelle overgrep og vold. På tross av dette er omfanget urovekkende høyt: Mer enn en av fem norske kvinner og nesten en av ti norske menn rapporterer at de har vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. En av tjue har vært utsatt for fysisk vold fra en av sine foreldre i oppveksten, påpeker Aaland og viser til tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Konsekvensene av seksuelle overgrep og vold er alvorlige og ofte livsvarige. Skader og livsutfordringer som følger av barndommens traumeerfaringer er velkjent for ansatte i alle etater, som arbeider med barn, unge og voksne i kommunen. Den største hindringen for å skaffe utsatte barn beskyttelse og hjelp, er tabumekanismer. Den grunnleggende endringen vil komme ved åpenhet, informasjon og handlekraftige fagfolk i velfungerende virksomheter, understreker Aaland, som minner om at kommunen er lovmessig forpliktet til å forebygge og avverge enhver form for overgrep mot barn.

– Viktig signaleffekt

– I det pågående arbeidet med ny helse- og omsorgsplan ville det vært fint å styrke forpliktelsen vi har gjennom en nullvisjon. Det vil gi en viktig signaleffekt utad til alle innbyggere i kommunen, og være en oppfordring til alle om å bidra til at visjonen blir en realitet. Det vil bidra til å fremme engasjement og utvikling av nye tiltak som supplement til arbeidet som allerede utføres i kommunen og i frivillige og ideelle organisasjoner, mener hun.

Kommentarer til denne saken