Forlatt bål i Stavåsen blusset opp igjen: Lørdag kveld måtte brannvesenet rykke ut for å etterslukke

Lørdag kveld rykket brannvesenet i Elverum ut for å etterslukke et forlatt bål i Ståvåsen. Bålet ble oppdaget og forsøkt slukket lørdag ettermiddag, men blusset opp igjen.