Også Eidsiva Nett AS sto på NVEs liste, men der er det ordnet opp.

Tvangsmulktene varierer fra 5.000 til 15.000 kroner per dag, avhengig av størrelsen på selskapet, og vil tre i kraft 23. oktober dersom avvikene ikke blir rettet, skriver NVE.

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

Elhub er en løsning som skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømslag. Etter planen skal det settes i verk i februar neste år.

Det er NVE som har pålagt Statnett å utvikle Elhub. I Hedmark er Nord-Østerdal Kraftlag og Stange Energi Nett AS berørt.

Totalt er det 98 nettselskaper i Norge som må rette opp avvik.

– Mange selskap har gjennomført og passert krav om aktørgodkjenning, og mange viser at de har god datakvalitet. Likevel er det svært mange nettselskap som ikke helt har innfridd kravet om komplett rapportering av målepunkt, og det er viktig at disse nå legger inn et ekstra gir for å komme i mål, sier Flataker.

Alle selskap som ikke innfridde kravene inne fristen 1. september 2018 fikk pålegg om retting innen 13. september 2018, og nettselskapene mottok i tillegg varsel om tvangsmulkt. Av de som mottok varsel om tvangsmulkt, har nå 98 nettselskap fått vedtak om tvangsmulkt.

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet. Det skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne som skal installeres hos alle strømkunder innen utgangen av året.