Eidsiva-konsernet leverte et årsresultat på 232 millioner kroner i 2014, det er 26 millioner dårligere enn året før og er et resultat som ikke er tilstrekkelig til å bygge nødvendig egenkapital for framtidige investeringsplaner.

Fall i kraftprisen og en mild værtype i hele 2014 ga svakere inntjening for vannkraft og bioenergi enn forventet. Rinnan brukte likevel mest tid på mulighetene for konsernet framover.

– Vindkraft er spennende. Vi deltar vindkraftplaner på tre steder som alle har fått konsesjon. Eidsiva, Gudbrandsdal Energi og Statskog eier Austri Vind som står for utbygginga. Det vil koste 3,2 milliarder kroner og gi noe slik som 800 GWh i året. Hedmark og Oppland vil være selvforsynt av vindkrafta, sa Rinnan. Men sa at Eidsiva ikke ville ha noen stor andel.

Den avgående konsernsjefen var videre opptatt av at alle strømmålere nå skal byttes. For Eidsivas del er det snakk om 145.000.

– De leser av hver time og vi vil få timespriser på kraft. Det åpner muligheten for å styre døgnforbruket i forhold til prisen. De nye målerne har også muligheter i forhold til overvåkning og trygghet i hjemmet, sa Ola Mørkved Rinnan som slutter i august.