Gå til sidens hovedinnhold

Forsker på hvordan elevene har opplevd hjemmeskole

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet skal forske på hvordan grunnskoleelever i Hedmark har opplevd hjemmeskole i koronatiden. Han er spent på resultatet.

For å stoppe spredning av koronaviruset og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester ble alle skoler og barnehager i Norge stengt fra 12. mars. Nå er skolene i ferd med å bli åpnet igjen, og professor Nordahl vil gjerne vite hvordan elevene har opplevd det å ha hjemmeskole i så lang tid.

– Vi skal gjennomføre en nettbasert undersøkelse blant elevene som går på 5. trinn og opp til og med 10. trinn. Svarene skal vi sammenligne med en tidligere undersøkelse, opplyser Nordahl.

Det er kommunene i Hedmark som får tilbud om å være med på undersøkelsen. Årsaken til at kun kommuner på hedmarkssiden i Innlandet får bli med, er på grunn av prosjektet «Kultur for læring», der alle grunnskoler og barnehager i alle kommuner i Hedmark deltar.

– Alle kommunene i Hedmark er også tilbudt å være med i undersøkelsen om hjemmeskole, og mange har allerede sagt ja til å bli med. Tilbudet innebærer ingen kostnader for kommunene. Dersom alle blir med, vil undersøkelsen omfatte rundt 11.000 elever. Arbeidet begynner i neste uke, opplyser Nordahl.

– Har du noen tanker om hva en sånn undersøkelse kan avdekke?

– Jeg er usikker. Dette blir trolig den første undersøkelsen av denne typen i Norge. Jeg vil tro at det har vært store variasjoner i elevenes opplevelse av hjemmeskoletilbudet. Det har fungert veldig ulikt fra skole til skole. Noen elever har nok taklet dette veldig bra og opplevd tilbudet som godt, mens det har vært utfordrende for andre, sier Nordahl.

Undersøkelsen skal munne ut i en rapport om elevenes opplevelse av hjemmeskole. I tillegg får alle de deltakende kommunene tilgang til en portal, der de kan hente ut resultater og erfaringer fra skolene i sin egen kommune.

Kommentarer til denne saken