Andelen kvinner som er ledere i Hedmark fylkeskommune var i 2018 litt høyere enn menn, og grunnlønnen for lederne er nå lik.

Lik lønn

Fylkesråd for likestilling, Thomas Breen, har lest nyheten om at bare 15 kvinner er ledere i de 225 selskapene som er notert på Oslo Børs.

– Vi kan ikke ekskludere halvparten av befolkningen så rått som man gjør i privat næringsliv, og vi menn må i mye større grad organisere og engasjere oss i denne kampen, sier Breen.

Han mener hans egen organisasjon er et eksempel på at «politikk virker»:

– Vi har ikke bare lykkes i å rekruttere inn riktig kompetanse, men vi har også fått en riktig kjønnsbalanse. Det er bevisst, og det kommer ikke av seg selv. Likestillingspolitikk og systematisk jobbing fungerer.

I dag er det 147 ledere med personalansvar i Hedmark fylkeskommune – og 76 av disse er kvinner. I 2016 var det 67 kvinnelige ledere av totalt 145 ledere.

Og man har tatt grep for å få til likelønn.

– Vi vedtok en lønnspolitisk plan for å sikre at kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid. Kompetanse, ansvar og oppgaver skal være grunnlaget for ulik lønn og ikke kjønn.

I 2015 kartla fylkeskommunen lønnen til lederne og fant at de mannlige lederne hadde en grunnlønn som lå over kvinnenes lønn.

– I 2018 er dette gapet tettet, og menn og kvinner tjener likt, erklærer Breen.

Han mener innsatsen er verdifull:

– Man må lete lenge etter en organisasjon med vår størrelse som har like gode tall å vise til som oss. Dermed kan vi koste på oss å snakke med utestemme rundt temaet likestilling når vi er ute og møter andre.

Personalsjef Terje Selnes mener nøkkelen til å få til en mer likestilt organisasjon har vært å innprente likestillingstankegangen i alle ledd:

– Man må være bevisst og oppmerksom på at en også søker kvinner når nye stillinger skal utlyses, sier Selnes.

– Hva slags goder gir det å ha mange kvinnelige ledere?

– Det er vanskelig å måle, men vi har mange kvinnelige ledere rundt omkring i de videregående skolene. Fra elevene kommer inn fra grunnskolen til de går ut med eksamen så er det ifølge de siste nasjonale målingene ingen andre skoler i landet som leverer et så stort kompetansepåfyll som man gjør her i Hedmark. Der er vi nummer en i Norge, sier Breen.

– Mange vil nok bli provosert over at jeg kobler resultatene opp mot kjønn, men det har åpenbart ikke vært noen ulempe å ha mange kvinnelige ledere ute i skolene.

Kampen fortsetter

Både Selnes og Breen sier at jobben med likestilling ikke er over, selv om man har en suksesshistorie på gang i Hedmark fylkeskommune.

Men i 2020 skal to fylker smeltes sammen til Innlandet.

– Hvordan vil det gå med likestillingsarbeidet da?

– Det er for tidlig å si noe om. Mange ledere får i disse dager beskjed om de får fortsette i jobbene sine eller ikke i den nye organisasjonen. Men det ser ikke så aller verst ut.