Unngå fri flyt i gymgarderoben

GARDEROBEN ER EN DEL AV SKOLEN - ELLER? Forskerne Vidar H. Brattli, Kjersti Mordal Moen og Knut Westlie har kartlagt at eleven oftest er uten lærer i garderoben.

GARDEROBEN ER EN DEL AV SKOLEN - ELLER? Forskerne Vidar H. Brattli, Kjersti Mordal Moen og Knut Westlie har kartlagt at eleven oftest er uten lærer i garderoben. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Seks av ti elever i grunnskolen opplyser at en voksen ikke passer på dem i gymgarderoben. Samtidig viser forskning at 10.500 elever opplever mobbing i garderoben.

DEL

Under Forskningsdagene tirsdag la Kjersti Moen Mordal, Knut Westlie og Vidar H. Brattli fra avdeling for Folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark fram sin nasjonale kartlegging av kroppsøvingsfaget. 3.500 skoleelever fra 5. til 10. trinn fra 42 skoler over hele landet er spurt om blant annet hvordan de opplever å være naken med andre, dusje, tid i garderoben, bråk, mobbing og nærvær av voksne.

– Det har vært en del i media om dusjing i gymfaget. Det har vært hevdet at dusjing er problemet til hvorfor noen elever ikke liker kroppsøving. Den påstanden er ikke vitenskapelig forankret, sier forsker og prosjektleder for kroppsøvingsundersøkelsen 2016, Kjersti Mordal Moen.

88,6 prosent av elevene liker kroppsøvingsfaget veldig godt eller godt. Over halvparten, 55 prosent, synes det er greit å dusje etter gymtimen.

– Ut fra våre tall kan det virke som om dusjing og skifting er et problem for noen få. Men at deres stemme har vokst til å gjøre problemet til noe mer universelt enn det faktisk er, sier Moen.

Naken med andre

En av fem liker ikke å være naken sammen med andre, viser undersøkelsen. Like mange oppgir at de får for liten tid til å dusje og skifte. 15 prosent synes det er bråkete i garderoben. Særlig på barneskoletrinnene.

– Vår studie viser at andre forhold i garderoben, som tid og bråk, er vel så framtredende utfordringer som nakenhet, sier Moen.

Garderoben en del av skolen

En del elever sier altså at det er bråkete i garderoben, det er ubehagelig å være naken med andre, og at de har dårlig tid til å dusje og skifte. Undersøkelsen har også sett på atferd. Tre prosent, eller 10. 500 barn har opplevd mobbing i gymgarderoben. Samtidig oppgir seks av ti at det ikke er en voksen og passer på dem i garderoben.

– Å kle seg naken foran andre kan være en sårbar situasjon. Barn blir mobbet i gymgarderoben. Tidsbruk og bråk tyder på at det er potensial i å bruke gymgarderoben som en læringsarena for allmenndanning, sier Moen, og legger til:

– Men skal det skje læring i garderoben, må læreren være til stede. Vår studie viser at slett ikke alle kroppsøvingslærere er det.

Kroppsøvingsundersøkelsen skal bidra til å få bedre kunnskap om kroppsøvingsfaget, som er skolens tredje største fag. Den går også inn i selve faginnholdet, og viser at det er mye ballspill i gymmen, mens dans, som flere etterspør, er det lite av.

Bruker barneveileder ved behov

For ett år siden ble pilotundersøkelsen med 750 elever fra Elverum presentert. Der svarte 87,5 prosent at det var greit å dusje. Men at dårlig tid og bråk i garderoben var problematisk for elevene.

Hva har Hanstad barne- og ungdomsskole gjort for å bedre forholdene i garderoben?

– Vi har ikke kapasitet til å ha en voksen i garderoben ved hver gymtime. Det er sjeldent at elever melder om vanskeligheter. Når det er tilfelle, setter vi inn en barneveileder, sier rektor Pål Klaveness.

Det samme sier rektor ved Frydenlund skole.

– Når vi får informasjon fra elever, lærere eller foreldre om problemer i gymgarderoben, setter vi inn tiltak som barneveileder. Å ha en kvinnelig og en mannlig lærer til stede i garderoben i hver gymtime har vi ikke anledning til. Men vi tar signalet om det skjer noe, sier rektor Berit Wahl.

Ved Elverum ungdomsskole (EUS) ble det utarbeidet en egen rapport etter pilotstudien.

– EUS benytter seg av Elverumshallen og garderobene der. Lærere har inspeksjon ved garderobene, men ikke i dem. Elever tilbys enmannsgarderober hvis de ikke ønsker å dusje med andre. Får vi meldinger om hendelser i tilknytning til kroppsøvingstimene blir dette fulgt opp. Tall fra elevundersøkelsen viser at svært få, ned mot null, oppgir problemer knyttet til garderobene, sier rektor Hjørdis Bjølseth.

Artikkeltags